Posiadam ponad 15 lat doświadczeń w relacjach indywidualnych, zespołowych i grupowych. 

Specjalizacje:

 • Holistyczna Odporność – autorski program dopasowany do Twoich potrzeb
 • executive coaching – zarządzanie zespołem, osobista efektywność menedżera
 • coaching zespołowy – coaching integralności zespołu – budowanie synergii zespołu, zespół w kryzysie,
 • coaching grupowy/warsztaty/szkolenia – wieloaspektowy rozwój z pogłębianiem świadomości
 • life coaching oraz indywidualne, holistyczne sesje psychoterapeutyczne (narzędzia dopasowane do potrzeb klienta, m.in. komunikacja, praca na zasobach, inteligencja emocjonalna, praca ze stresem, praca z przekonaniami, motywacja, odkrywanie wewnętrznej przestrzeni osobistej mocy)
 • trening interpersonalny – rozwijanie i pogłębianie szerokich sfer relacji osobistych i społecznych
 • praca z ciałem i symptomami chorobowymi – poszukiwanie i rozwiązywanie konfliktów chorobotwórczych

PRACUJĘ W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE PODEJŚCIA:

 • w sesjach indywidualnych – coaching oparty na dowodach, Gestalt, podejście poznawczo-behawioralne, podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, podejście psychodynamiczne, podejście systemowe
 • w szkoleniach i warsztatach – elementy coachingu grupowego i zespołowego, praca na procesie grupowym, Gestalt
 • we wszystkich obszarach pracy z ludźmi czerpię z nurtu non-duality oraz map świadomości wg Davida Hawkinsa i spirali rozwoju wg Kena Wilbera

MOJE PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE:

Jestem akredytowanym coachem ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC):

 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt – Szkoła Psychoterapii Gestalt (w trakcie)
 • Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt – Program Pomocy Psychologicznej Gestalt
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – Trening Interpersonalny
 • Recall Healing Gilberta Renaud – Specjalistyczne Szkolenie z Zakresu Psychobiologii
 • Zaawansowany program rozwojowy Profesjonalny Coach w Warszawie organizowany przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Studium Zawodowe Trenera Zmiany organizowane przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Studium Zawodowe Coacha Biznesu w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO
 • Kurs trenerski w Szkole Trenerów SIEĆ – Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nurt systemowy)
 • Szkolenie na mediatora organizowane przez Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
 • Kurs Trenerski Technik Naturalnego Uczenia się i Rozwoju Osobistego – Akademia Nauki w Poznaniu. organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu
 • Kurs NON VIOLENCE COMMUNICATION organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu, prowadzony przez Yorama Mosenzona
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pedagogika Ogólna

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w takich organizacjach, jak O2 w Wielkiej Brytanii, czy we współpracy m.in. z: Pracownią Coachingu NOVO, Pracownią Trenerska NOVO, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, MC-Bauchemie Sp. z o. o., VKF Renzel Polska, POZBUD T&R S.A., Uczelnią Techniczno Handlową im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie, Collegium Da Vinci w Poznaniu. Mam wieloletnie doświadczenie pracy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 

PASJE:
Odprężenie znajduję w treningach fitness. Doceniam korzyści morsowania. Ogromnym skarbem jest dla mnie codzienna medytacja.