Wojciech Gorzelanny

WOJCIECH GORZELANNY

Wojciech Gorzelanny

Jestem psychoterapeutą w szkoleniu Gestalt, coachem i trenerem. Mam też za sobą szkolenia w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Certyfikat Associate Certified Coach zdobyłem zgodnie ze standardami International Coach Federation. Prowadzę terapię, warsztaty i szkolenia, w szczególności z zakresu zarządzania relacjami, emocjami, komunikacją i motywacją.

W pracy z dziećmi i młodzieżą udzielam wsparcia w sytuacjach kryzysowych, rozwojowych i edukacyjnych. Pracuję m.in. nad zarządzaniem emocjami, stresem, komunikacją, samotnością i poczuciem własnej wartości. Rodzicom pomagam konsultacyjnie, psychoedukacyjnie, wspieram zrozumienie dynamiki procesów w trudnych sytuacjach wychowawczych. Z osobami dorosłymi pracuję m.in. nad budowaniem poczucia własnej wartości, satysfakcjonujących relacji, czy radzeniu sobie z lękiem. Rozwojowo wspieram osoby na stanowiskach kierowniczych w tematach związanych z zarządzaniem zespołem. Koncentruje się na rozwoju inteligencji emocjonalnej, pracy na zasobach, zajmuję się pracą z przekonaniami i rozwiązywaniem konfliktów.

Aby umówić wizytę możesz się skontaktować bezpośrednio pod numerem +48 886 730 515 lub e-mail: info@gorzelanny.eu